Tham khảo phí đổi ngày bay của Vietjet tại Elines

Ngày 25/12/2019
Điểm đi
Hà Nội (HAN)
Điểm đến
Hồ Chí Minh (SGN)
Ngày đi
09/12/2022
Chọn ngày về
Hành khách