Tin tức

Chính sách đối với hành khách đến muộn của VietJet Air
15 tháng 06 năm 2016


2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các đầu sân bay
3. Chính sách phụ thu
3.1.Loại vé Promo/Eco/Skyboss: 
Áp dụng thu phụ thu đến muộn: 


+ Chuyến bay nội địa : 440,000 VNĐ /khách/chặng/lần (bao gồm VAT)
+ Chuyến bay quốc tế: 735,000 VNĐ / khách/chặng/lần
3.2.Các loại vé miễn cước và hành khách VIP/CIP:
Chuyển chuyến không thu phụ thu nhưng không được chuyển sang chuyến bay trong giai đoạn cao điểm do công ty ban hành
Lưu ý: Phí đến muộn chỉ được thanh toán tại quầy vé sân bay, không áp dụng cho các kênh thanh toán khác.