Xem lại thông tin vé

     - Quý khách vui lòng nhập mã đơn hàng và địa chỉ email đã được sử dụng tại thời điểm đặt vé.
     - Nếu không nhớ mã đơn hàng, quý khách có thể sử dụng tên của người liên hệ để truy cập.
     - Quý khách có thể xem lại tình trạng đặt vé bất cứ lúc nào qua hệ thống của chúng tôi 24/7

Mã đơn hàng:
Email
Mã đặt chỗ

Quý Khách có thể thấy Mã Đơn Hàng từ Email Xác Nhận Elines đã gửi cho quý khách như hình dưới đây :

  • Thông tin đơn hàng của quý khách như sau:
  • Mã đơn hàng: 1234567
  • Trạng thái:Chờ xác nhận
  • Loại vé:Một chiều

Trang chủ Vé máy bay đi Đà Nẵng Vé máy bay đi Hà Nội Vé máy bay đi Sài Gòn